MC van de Rovaart: Liebe (Liefde) 1899

401Concerts10Logo320good2Over Marinus Cornelis (MC) van de Rovaart (1871-1939) is bijzonder weinig bekend en over zijn opera's nog veel minder. Hij zette zich later in voor dilettantenmusici maar had in zijn Sturm und Drang-jaren enig succes met de opera Die verwunschene Prinz uit 1894 dat in Oostenrijk is opgevoerd, voor een Nederlandse componist geen kleinigheid. Die verwunschene Prinz is een bijzonder werk waarvan we in ons studio-opnamenproject later fragmenten hopen op te nemen, als de tekst is ontcijferd (deze is in de huidige vorm onleesbaar). Over Der Gnomenkönig/De Dwergenkoning uit 1897 en Liebe/Liefde uit 1899 is niets anders bekend dan de hetgeen de noten in de in het NMI bewaard gebleven manuscriptpartituren ons vertellen.

In Liefde toont Van de Rovaart zich net als Dopper in 1894 met De Blinde van Casteel Cuillé een componist van goed in het gehoor liggende melodieën, met links en rechts een volksliedachtige inslag, zoals in het tijdens 401Concerts 5 uitgevoerde lied 'Hoort een krijger staat voor de deur'. Hierin vraagt een soldaat een meisje of hij even mag binnenkomen, omdat hij ten strijde trekt en zijn toekomst onzeker is. De strekking van de opera lijkt uit dit lied uit de eerste akte te volgen. Interessant is de contekst van zijn eerdere, zijdelings in de geest van Wagner geschreven opera's, is dat Van de Rovaart later met Loh en Grien een onvervalste Wagnerparodie schreef. Dat genre mag op een toekomstig concert met Wagner epigonen/parodieën natuurlijk evenmin ontbreken!

401DutchOperas uitvoeringen vn fragmenen uit Van de Rovaarts Liefde.

20180114 401Concerts 10 – Dutch Heldentenor arias IV 1852-1931 (De Nieuwe KHL Amsterdam) (Upcoming event!!)

20171202 401Concerts 9 – Dutch Heldentenor arias III 1852-1940 (Oude Kerk Scheveningen) (new)

20170924 401Concerts 7 – Dutch Heldentenor arias II 1895-1940 (recording session) (new)

20170715 401Concerts 5 – Dutch Heldentenor aria's I 1893-1940

MC van de Rovaart: Liefde

Aria 'Hoort een krijgsman'

Hoort een krijgsman staat voor de deur
Mag ik naar binnen gaan?
Hongerig, moede roept d’arme u toe
Mag ik naar binnengaan?
Morgen schoonen, begint de dag
Wat wel brengt die mij aan?
Treft een kogel mij?
Overwin ik?
Laat mij snel tot u gaan!

Ach dat gij het geloven kondt,
Of gij zwart zijt, bruin of blond,
‘t zelfde ist mij
ik ben bescheiden
wat gij aanbidt zal mijn verblijden
Zit dan ook aan de tafel gij
En verdrijft met uw listig babb’len
De te droev’ge gedachten mij
Meisje hoort zoo koel me niet aan
Mag ik naar binnen gaan?
hoort zoo koel me niet aan
Mag ik naar binnen gaan?
Hoort een krijgsman staat voor de deur